News B&M www.brotonsmercadal.com
 
 

Volem donar-nos a conèixer com a editorial musical amb una gran oferta d’obres per a clarinet, ja que un dels socis fundadors és clarinetista professional. Veieu i descarregueu també el nostre Catàleg Clarinetfest amb la nostra selecció pel ClarinetFest Madrid 2015 de l'ICA.

Us presentem una selecció de les obres per a clarinet del nostre catàleg. 

Us suggerim...

més ofertes >>

 
Soaring, for solo clarinet
Autor: NIBLOCK, James

Instrumentació: clarinet
Categoria: Partitures
Pàgines: 7
Il Canto dell'anima, per clarinetto solo
Autor: ARBONELLI, Guido

Instrumentació: clarinet
Categoria: Partitures
Pàgines: 6
Desperta, per a clarinet sol
Autor: RIBAS, M. Rosa

Instrumentació: clarinet
Categoria: Partitures
Pàgines: 7
Tema i variacions, per a clarinet
Autor: AMAT, Francisco

Instrumentació: clarinet
Categoria: Partitures
Pàgines: 7
Enigma, per a clarinet i piano
Autor: PROHENS, Josep

Instrumentació: clarinet i piano
Categoria: Partitures
Pàgines: 28_7
Imágenes subliminales, para dos clarinetes y piano
Autor: PÉREZ RIBES, Juan

Instrumentació: dos clarinets i piano
Categoria: Partitures
Pàgines: 42_7_8
Cinc petites peces, per a quartet de clarinets
Autor: BROTONS, Salvador

Instrumentació: quartet de clarinets
Categoria: Partitures
Pàgines: 31_6_6_6_6
Suite americana, para cuarteto de clarinetes
Autor: LLANES, José Raúl

Instrumentació: quartet de clarinets
Categoria: Partitures
Pàgines: 387_7_7_10
Càntic, per a clarinet, violí i violoncel
Autor: CAZURRA, Anna

Instrumentació: clarinet, violí i violoncel
Categoria: Partitures
Pàgines: 13_4_5_4
L'eixerit, pour clarinette basse
Autor: BIMBI, Daniel

Instrumentació: clarinet baix
Categoria: Partitures
Pàgines: 7


 

                                                 www.brotonsmercadal.com                              Facebook-icon-p   youtube-icon 3
     
 

 

La informació utilitzada per aquest enviament prové de fonts públiques i està inclosa en un fitxer responsabilitat de Brotons & Mercadal, Edicions Musicals SL, degudament registrat a la Agencia Española de Protecció de Dades. L’informem que segons la Llei 15/1999 sobre la protecció de dades de caràcter personal vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en les condicions previstes en la legislació vigent, drets que podrà exercir adreçant un escrit a Brotons & Mercadal, Edicions Musicals SL. A banda de les cessions previstes per la llei, les dades únicament podran ser cedides a altres empreses que aglutina “Brotons & Mercadal”. És per això que, per tal que vostè pugui rebre informació de Brotons & Mercadal via correu electrònic, sobre partitures i altres productes anunciats a la nostra pàgina web que podrien ser del seu interès, donem per fet que comptem amb el seu consentiment, a no ser que ens comuniqui expressament el contrari. En aquest cas, haurà de respondre aquest mateix missatge, indicant la paraula BAIXA a l’assumpte d’aquest correu.
 
La información utilizada para este envío proviene de fuentes públicas y está incluida en un fichero responsabilidad de Brotons & Mercadal, Edicions Musicals SL, debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. Le informamos que según la Ley 15/1999 sobre la protección de datos de carácter personal usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en las condiciones previstas en la legislación vigente, derechos que podrá ejercer dirigiendo un escrito a Brotons & Mercadal, Edicions Musicals SL. Además de las cesiones previstas por la ley, los datos únicamente podrán ser cedidos a otras empresas que aglutina “Brotons & Mercadal”. Es por eso que, para que usted pueda recibir información de Brotons & Mercadal vía correo electrónico, sobre partituras y otros productos anunciados en nuestra página web que podrían ser de su interés, damos por supuesto que contamos con su consentimiento, a no ser que nos comunique expresamente lo contrario. En este caso, deberá responder este mismo mensaje, indicando la palabra BAJA en el asunto de este correo.
 
The information used in this mail comes from public sources and is included in a file, under the responsibility of Brotons & Mercadal, Edicions Musicals SL, duly registered with the Spanish Agency for Data Protection. Please note that according to Law 15/1999 on the protection of personal data, you can exercise your right of access, rectification, cancellation and opposition as provided for in the law. The rights may be exercised by sending a note to Brotons & Mercadal, Edicions Musicals SL. In addition to the concessions provided by law, the data may only be transferred to another company under the umbrella of "Brotons & Mercadal". Therefore, in order for you to receive information via email from Brotons & Mercadal, on scores and other products advertised on our website that may be of interest, we assume we have your consent, unless you expressly inform us otherwise. In this case, you should respond to this same message, indicating the word UNSUBSCRIBE to the subject of the email.

 


Brotons & Mercadal Edicions Musicals

Apartat de Correus 37, 08190 Sant Cugat del Vallès (BARCELONA) / Telf: _34 93 674 31 74 / _34 93 675 46 72 editorial@brotonsmercadal.com